Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

01.06.2022 Nyhetsmorgen

01.06.2022 · 1 t 30 min

USA vil gi ukrainerne flere avanserte rakettsystemer og ammunisjon for at de skal kunne gjennomføre mer målrettede angrep på slagsmarken i Ukraina. EU innførte i går nye sanksjoner mot Russland, og forbyr nå import av russisk olje fraktet på skip. Importforbudet vil likevel ikke stanse den russiske oljeeksporten. Det store behovet for arbeidskraft kan gi folk mer å gå på i lønnsforhandlinger. Likevel er ikke alltid lønn det første unge arbeidstakere tenker på.