Nyhetsmorgen

Møt dagen oppdatert med Nyhetsmorgen! Silje Sande, Ugo Fermariello, Ida Kjøstelsen og Birger Kolsrud Jåsund er programledere for Nyhetsmorgen hver ukedag fra kl 0630 til 0900. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Du får også Dagsnytt 0730, Politisk kvarter og Kulturnytt i Nyhetsmorgen.

03.02.2023 Nyhetsmorgen

03.02.2023 1 t 30 min

Fortsatt ingen løsning for mange yrkesskadde nordmenn som var forsikret i et dansk selskap. Fem år etter konkursen venter 167 nordmenn fremdeles på forsikringsoppgjør etter å ha blitt skadd på jobb. Ansatte på universiteter og høyskoler bruker norsk altfor lite, mener Språkrådet. Norge kan få til en mangedobling av kapasiteten for solkraft i Norge innen 2030.