Seriebeskrivelse

Et reportasjeprogram om norsk og nordisk historie og arkeologi. Programleder er Øyvind Arntsen og Jan Henrik Ihlebæk. MUSEUM sendes i P2 på lørdager kl 16.03 ,søndager kl 07.30 og onsdager klokken 20.30. MUSEUM har vært på lufta siden 2001, og legger stadig ut nye og gamle programmer for podkast og nettradio.

Episodebeskrivelse

De kristne høytidsdagene ved påske og pinse henger nøye sammen med den jødiske festkalenderen og ikke minst eldgamle tradisjoner knyttet til månefaser, natur, jordbruk og innhøsting. - Pinsen har vi jo fra den lille historieboken disippelen Lukas skrev i Apostlenes gjerninger, sier kirkehistoriker Jan Schumacher. I Museum forteller Schumacher om kirketradisjoner knyttet til det hellige kors og forteller hvordan påsken slutter når pinsen er over. Da starter det alminnelige kirkeåret og alt som var fortettet i påsken og pinsen skal utfoldes uke etter uke i gudstjenestene. Og i den katolske kirke kommer jo også helgenenes festdager innimellom, sier Schumacher. Crux Fidelis, det trofaste kors er et dikt og en melodi som antakelig går helt tilbake til det fjerde århundre og dikteren Venantius Fortunantus. Det er starten på en tradisjon som kommer fra den tidlige, angelsaksiske kristendommen hvor selve korset spiller en sentral rolle i gudstjenesten. Fra 900-tallet er også kvadet «Drømmen om korset» kjent. I MUSEUM forteller Schumacher om symbolikken i korstradisjonene og vi ser nærmere på Ruthwellkorset fra 700-tallet i en landsbykirke i Skottland. Dette korset har både latinsk tekst og angelsaksiske runer pluss mange relieffer. Sendt første gang 8/6 2019. Programleder Øyvind Arntsen

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
07.06.2019
Varighet:
26min 20s