Mellom himmel og jord

I Mellom himmel og jord stiller vi små og store spørsmål om livet. Om verdier, tro og tvil i vår tid. himmelogjord@nrk.no

Veronica Orderud om gudstru. Uenighetens fellesskap. Mirakelet i Lourdes.

26.11.2018 · 38 min

- Eg hadde ikkje overlevd desse åra utan trua, seier Veronica Orderud. I fengslet har ho studert teologi. No drøymer ho om å bli prest. Prosjektet Uenighetens fellesskap let livssynssamfunna sjølv formidle sitt syn på sentrale spørsmål. Kvifor er det så viktig for nettstaden religioner.no? I år erkjente den katolske kyrkja at Bernadette Mariau er det syttiende mirakelet i Lourdes. I studio: Ove Gundersen og Camilla Tjønn Thingvoll.