Meininga med livet

Live og Ronny elskar å prate, aller helst saman. Kvar veke prøver dei å finne små og store augeblikk som gir livet (litt) meir meining.

Ikkje føl på luseskam!

27.09.2023 33 min

Ronny konkurrerer mot kunstig intelligens i sang, medan Live har slitt med ein heim full av luseegg.