Kurer

Interesserer du deg for medienes historie, nåtid og framtid? Da er Kurer programmet for deg. Hvordan påvirker mediene oss? Og hva skjer med demokratiet i en digital mediehverdag? Dette er sentrale temaer i Kurer.

Kurer 522: Ordets makt eller forsvinnende kraft

27.07.2018 · 26 min

Kristenfolket raser i forhold til slakting av Erna”. Vrir det seg litt inni magen din av denne setningen? Som journalist har man et stort ansvar; å holde det korrekte norske språket ved like, å gi presise beskrivelser, ikke kjede leseren eller lytteren med gjentakende språkvalg, og å velge sine ord med omhu når man skal omtale situasjoner som vi ikke kjenner så godt til. Klarer norske journalister å svare til alle disse språklige forventningene eller har vi så dårlig tid og råd at vi misbruker og utvanner språket vårt?