Kurer

Kurer 552: Likestillingsparadokset

Seriebeskrivelse

Interesserer du deg for medienes historie, nåtid og framtid? Da er Kurer programmet for deg. Hvordan påvirker mediene oss? Og hva skjer med demokratiet i en digital mediehverdag? Dette er sentrale temaer i Kurer.

Episodebeskrivelse

Statistikken viser at 6 av 10 journalister som er utdannet de siste 20 årene er kvinner. Men på tross av det er 6 av 10 journalister i arbeidslivet fremdeles menn. Hvorfor har ikke det tydelige kvinne-overskuddet hos landets utdanningsinstitusjoner ført til at manns-dominansen i mediene har forsvunnet? Kurér reiser til journalist-høyskolen i Volda for å undersøke nærmere.

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
08.03.2019
Varighet:
24min