Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Sigurd Munn, Inge Krokrygg og Øystein Haraldsson - Kongene som begynte tidlig (18:42)

25.10.2021 29 min

Tre er en for mye. Minst! Og jævelskapen fortsetter (År 1136-1161)