Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Harald Hardråde - Kongen som brøyt alle spillereglene (12:42)

13.09.2021 47 min

Norges siste skikkelige vikingkonge. Kanskje. (År 1045-1066)