Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Håkon Sverresson - Kongen med juleselskapet fra helvete (22:42)

12.09.2022 34 min

Det gjør noe med stemningen i familien når du kidnapper din egen søster. (År 1202-1204)