Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Jazzern roaster, rap om det!

05.04.2023 1 t 3 min

Jonis har med lydklipp om Andrew Tate, Martin leder kongen betaler og Henrik har med Dyngas nyeste medlem. I tillegg blir det noen upopulære meninger.