Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Hvem er best som DJ?

Dynga

Jonis utfordrer Martin og Henrik til duell. Fra Karakter-sending 05.03.2021.

Mer fra Dynga