Julestemning med Live og Ronny

Live Nelvik og Ronny Brede Aase har ulikt forhold til jul, men elsker å møtes i julekottet for en deilig og underholdende koselomme i den kanskje mest stressende tiden på året.

Postey people!

07.12.2022 29 min

Lives rampenisse-karriere er i gang, men den byr stadig på utfordringer. Dagens post i pipa både influenser og overrasker. Live må fremføre Glade Jul i ny sjanger-forkledning, og Ronny har med en ny julegåte, er du bedre til å løse den enn Live?