Herreavdelingen

Et program der herrene Yan Friis og Finn Bjelke møtes og musikk nytes.

13.03.2018 Herreavdelingen

14.03.2018 · 56 min

Finn lurer på når han kan kaste ting, Yan slår ned istapper og Ingrid peker.