Quislings koffert

Den norske nazistlederen Vidkun Quisling ble henrettet etter 2. verdenskrig. Etternavnet er et skjellsord over hele verden. Hvem var landsforræderen Quisling? Hva slags liv levde han og hvilke valg tok han? Quislings koffert - en dokumentar i 5 deler av Trude Lorentzen.

Quislings koffert (5:5) Den tunge bagasjen

19.05.2021 37 min

Etter krigen prøver enka Maria Quisling å gjenopprette mannens ære. Mens etternavnet blir et internasjonalt skjellsord, fortsetter lojale tilhengere å dyrke Vidkun Quisling som en helteskikkelse. Plakat: opphavsrett Harald Damsleth/BONO 2021