Justismordet på Fritz Moen

På slutten av 1970-tallet rystes Trondheim av drapene på to 20 år gamle kvinnelige studenter. Søkelyset havner på Fritz Moen. Han tilstår drap i avhør, men er døv og har store talevansker.

Justismordet på Fritz Moen (3:3)

07.02.2019 · 34 min

Etter å ha sonet over 18 år i fengsel for drap på to unge kvinner starter Fritz Moen en lang kamp for å få sakene gjenopptatt. Det fantes ikke tekniske bevis og dommene hvilte på tilståelser fra Moen som var døv og hadde store problemer med å snakke.