Etikketaten

Kvar veke samlast tre kloke folk for å svare på små og store etiske spørsmål. Har du ei utfordring til panelet? Send oss ein e-post til etikketaten@nrk.no.

Dullar vi for mykje med dei unge?

28.09.2023 56 min

Dullar vi for mykje med dei unge? Må kvinner bli mindre konfliktsky? Er det uetisk å snakke om fred i krigstid? Konfrontere foreldre eller bryte kontakten? Har vi ansvar for slektningar sine handlingar? I panelet sit filosof Heine Holmen, lærar og komikar Sofie Frøysaa og konfliktforskar Cecilie Hellestveit.