Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Lilli Bendriss/Lene Westgaard-Halle/Jan-Ole Hesselberg - del 2

04.08.2022 23 min

Korleis overleve på hytta med svigers? Eit medium, ein psykolog og ein Høgre-politikar diskuterer. Har du eit dilemma? Send det til etikketaten@nrk.no. Ny episode kvar torsdag.