Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Når kan ein slå opp med ein ven?

25.05.2023 57 min

Får ikkje jobbe med kvinner, synest røykarane er dumme, når kan ein slå opp med ein ven og kan vitskapen erstatte gudstrua? I panelet sit filosof Heine Holmen, komiker Isalill Kolpus og lege Esben Esther Pirelli Benestad. Programleiar er Madeleine Cederström.