Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Er tida over for fairplay i fotball?

01.06.2023 57 min

Er det greitt å oppdra vener? Kor går grensa for trakassering frå ekskone? Invitere seg sjølv på kaffe hos naboen? Føde barn sjølv om jorda kan gå under? I panelet sit filosof Kristina Miklavic, komikar Erlend Osnes og programleiar og komikar Hani Hussein. Programleiar er Madeleine Cederström.