Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Lan Marie Berg/Vebjørn Selbekk/Liv Gulbrandsen - del 2

21.07.2022 30 min

Sikkerheit versus fridom. Kva er viktigast i barneoppdraginga? Politikar Lan Marie Berg, redaktør Vebjørn Selbekk og skodespelar Liv Gulbrandsen diskuterer etiske dilemma frå kvardagen. Ny episode kvar torsdag.