Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Nils-Ingar Aadne / Hanan Abdelrahman / Johanne Refseth

11.08.2022 40 min

Kvifor har ferie på ukjende stiar høgare status enn sydenferie? Og kan ein velje eit liv i villmarka? Stand up-komikaren, mattelæraren og psykologen diskuterer. Ny episode torsdag.