Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Skal valdelege barn på glattcelle?

31.08.2023 57 min

Kvifor seie ting vi ikkje meiner? Må funksjonshemma vere suverene, og når er det rett å ta abort? Idrettsutøvar Birgit Skarstein, advokat og politikar Geir Lippestad, og etikar Gunhild Hugdal sit i panelet i lag med programleiar Madeleine Cederstrøm.