Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Når er det greitt å bryte eit løfte?

15.06.2023 56 min

Må ein halde tale i sitt eige bryllaup? Korleis forsvare eigen rikdom når folk døyr av malaria? Når er det greitt å bryte eit løfte? Er det egoistisk å ha kjeledyr? I panelet sit leiar i Natur og ungdom Gina Gylver, avisredaktør Danby Choi og psykolog Peder Kjøs. Programleiar er Madeleine Cederström. Ny episode kjem kvar torsdag.