Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Nils-Ingar Aadne / Hanan Abdelrahman / Johanne Refseth

18.08.2022 24 min

Kan kroppspress være sunt? Stand up-komikaren, mattelæraren og psykologen diskuterer.