Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Gnien vs. raus / Utru ven / Jobb vs. familie

01.09.2022 56 min

Bør alle med pengar til overs gi til dei som strevar? Skal ein ljuge på vegne av utru venninne? Kan ein be nabo rydde tomta si før visning? Velje krevjande jobb eller familieliv? Skiløpar Øystein Pettersen, prest Silje Meisal og filosof Heine Holmen er gjester hos programleiar Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.