Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Kva skjer hvis ein slår av mobilen i eit år?

10.08.2023 56 min

Levere tilbake eller behalde ting du finn? Må du tru på Gud for å gifte deg i kyrkja? Kva skjer hvis ein slår av mobilen i eit år? Har ei elskarinne eit moralsk ansvar? I panelet sit forfattar Michael Stilson, filosof Heine Holmen og journalist Tamanna Agnihotri. Programleiar er Madeleine Cederstrøm. Ny episode kvar torsdag.