Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Lilli Bendriss/Lene Westgaard-Halle/Jan-Ole Hesselberg - del 1

28.07.2022 39 min

Korleis stå i å vere ein ikkje-klemmar? Skal åleinemora skrape sparekontoen for å få ei oppleving for livet? Eit medium, ein psykolog og ein Høgre-politikar diskuterer. Har du eit dilemma? Send det til etikketaten@nrk.no. Ny episode kvar torsdag.