Etikketaten

Kvar veke samlast tre kloke folk for å svare på små og store etiske spørsmål. Har du ei utfordring til panelet? Send oss ein e-post til etikketaten@nrk.no.

Bot for å si idiot / illojale lærarar / misjonering på Tiktok

29.09.2022 56 min

Ytringsfridom spesial! Dilemma: Kva må politiet tole å bli kalla? Kor nøytrale bør lærarar vere? Kvifor er det OK å kommentere maten til tynne folk? Er det greitt å prøve å påverke trua til andre? I panelet er politikar Abid Raja, redaktør Vebjørn Selbekk og journalist Anki Gerhardsen. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.