Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Alexandra Esdaile/ Mads Bones/Noman Mubashir

06.01.2022 57 min

Ida er avholds, men vil ikkje prate om kvifor. Kva skal ho svare når folk spør? Fortenar du alltid høgare lønn når du får meir ansvar?