Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Har du plikt til å stå opp for det du meiner?

05.04.2023 56 min

Når kan du kalle deg kristen? Strippande tenåring. Når framande vaksne blir med på leiken. Gjester er vinmeldar Ingvild Tennfjord, pastor Kjetil Gilberg og sosialantropolog Linda Noor. Programleiar er Madeleine Cederström.