Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Kan sladder vere bra?

16.08.2023 57 min

Kan sladder vere bra? Ofre kjærleiken for fedrelandet? Når er det greit å bryte med familien? Kan eg la vere å bry meg og håpe på god karma? I panelet sit filmskapar Margreth Olin, skodespelar Henriette Marø og filosof Einar Duenger Bøhn. Programleiar er Madeleine Cederström. Ny episode kjem kvar torsdag.