Etikketaten

Kvar veke samlast tre kloke folk for å svare på små og store etiske spørsmål. Har du ei utfordring til panelet? Send oss ein e-post til etikketaten@nrk.no.

Kva er bra med å vere skamlaus?

07.12.2023 57 min

Gåvefri jul - prektig eller heilt greitt? Må unge kome seg raskare ut i jobb? Kva er bra med å vere skamlaus? Må vi respektere andre sine meiningar? Kvifor er fråtseri ei dødssynd? I panelet sit komikar og forfattar Sofie Frøysaa, programleiar Noman Mubashir og filosof Heine Holmen. Programleiar er Madeleine Cederström. Ny episode kjem kvar torsdag.