Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Er irriterande positive folk eit problem?

13.04.2023 56 min

Er irriterande positive folk eit problem? Vaske hender etter dobesøk? Er skrytebilde på sosiale medier eit problem? Og kvifor er det vanskeleg å snakke om tru? I panelet sit forfattar Anne B Ragde, psykolog Peder Kjøs og P3-programleiar Tamanna Agnihotri. Programleiar er Madeleine Cederstrøm.