Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Klyppe strengen / kravstor mor / fornuftig affære?

06.10.2022 56 min

Vi har nok ungar, kvifor vil ikkje mannen sterilisere seg? Er eg ein dritsekk som ikkje ville bytte flysete med småbarnsmor? Kjærasten min har ei dement kone. Er han utru? Ungdommar nektar å dusje i fellesdusj. Er dusjveggar løysinga? Komikar Erlend Osnes, etikar Gunhild Hugdal og psykolog Jan-Ole Hesselberg gjestar programleiar Kjersti Anderdal Bakken i Etikketaten.