Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Gifte seg med seg sjølv?

20.04.2023 53 min

Gifte seg med seg sjølv? Søster misjonerer overfor tantebarn. Invitert på to festar på same dag, kva gjer du? Ho vil ikkje ha barn, men det vil partneren. I panelet sit filosof Heine Holmen, minoritetsrådgivar Azra Halilovic og programleiar Lydia Gieselmann. Programleiar er Madeleine Cederstrøm.