Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Korleis handtera guttastemning på jobb?

11.05.2023 56 min

Må han fortelja at han er nakenbadar? Passe sjuke barn eller gå på jobb? Korleis handtera guttastemning på jobb? Kven eig sanninga om DNA testen din? Og skal vi droppe Kristi himmelfartsdag? I panelet sit komikar Sigrid Bonde Tusvik, psykolog Peder Kjøs og sjef for mangfald og inkludering i Schibsted Sumeet Singh Patpatia.