Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Ville du trent meir om du fekk mindre skatt?

23.03.2023 56 min

Er det ok å vekke neandertalarane til live? Kvifor har vi det så dårleg - når vi har det så bra? Må vi ete insekt og larvar i framtida? Kan vi tvingast til å vere fysisk aktive? I panelet er skodespelar Linn Skåber, biolog Dag Olav Hessen og komikar Javad El Bakali. Programleiar er Madeleine Cederström Ny episode torsdag