Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Seie ifrå til nokon som luktar vondt?

27.04.2023 56 min

Fortjener nokon å vere søkkrik? Behalde ei attgløymd jakke? Og er robotar og folk like mykje verd? I panelet sit fysikar Selda Ekiz, eventyrar Erling Kagge og filosof Gunhild Hugdal. Programleiar er Madeleine Cederstrøm.