Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Fulle idiotar / kravstore foreldre / lønn er tabu

03.11.2022 56 min

Er det «fylla som har skylda»? Kva skal lærarar gjere med kravstore foreldre? Kvifor pratar me ikkje om lønn? Kan eg bruke arven frå mor på det eg vil? I panelet er skodespelar Marianne Meløy, redaktør Torbjørn Røe Isaksen og jurist Anine Kierulf. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.