Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Krenkande kunst / dårleg ande / muslimsk fadder

15.09.2022 57 min

Skal tekstar med krenkande språk få stå? / Bør den som gjer mest for mor, få meir arv? / Seie frå om dårleg ande, eller la vere? / Kan ein muslim vere fadder i ein kristen dåp? Skodespelar Mads Bones, lærar Hanan Abdelrahman og pastor Kjetil Gilberg er gjestar hos programleiar Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.