Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Dullar vi for mykje med dei unge?

28.09.2023 56 min

Dullar vi for mykje med dei unge? Må kvinner bli mindre konfliktsky? Er det uetisk å snakke om fred i krigstid? Konfrontere foreldre eller bryte kontakten? Har vi ansvar for slektningar sine handlingar? I panelet sit filosof Heine Holmen, lærar og komikar Sofie Frøysaa og konfliktforskar Cecilie Hellestveit.