Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Arve Juritzen / Siv Sandvik / Vivian Ngo

12.05.2022 · 58 min

Kva etternamn skal barnet ha? Bør eldre seie opp, for å gje plass? Journalisten, redaktøren og psykologen diskuterar. Ny episode torsdag.