Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Bjarte Hjelmeland/Sally Kamara/Nikolaj Kahn

03.03.2022 · 49 min

Kan du selge, eller må du behalde ein dyr forlovingsring? Vil du genteste deg, eller la det vere? Og kor går aldersgrensa for visse typar gaming?