Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Tamanna Agnihotri/Petter Dille/Elin Wullum

24.03.2022 · 55 min

Er det berre slapp sofaaktivisme å ha eit ukrainsk flagg på profilbildet? Kjersti Anderdal Bakken spør journalisten, presten og psykologen.