Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Gripe inn? / sint på sinker / sleppe helsekø

01.12.2022 56 min

Tilskodareffekten; kvifor grip me ikkje inn når folk treng hjelp? Kor raus skal Else vere overfor mor, som ho har eit traumatisk forhold til? Kan ein køyre for fort, og samtidig ha moralen på si side? Er det greitt å betale seg forbi køen for å få raskare helsehjelp? I panelet er filosof Einar Duenger Bøhn, tankesmed Kristin Clemet og komiker Klaus Sonstad. Programleiar er Kjersti Anderdal Bakken. Ny episode torsdagar.