Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

ærleg ros til ungar / flykt eller kjemp for Noreg / kunsten å helse

23.02.2023 56 min

Er du ærleg når du rosar ungar? Flyktar eller kjempar du, om det blir krig i Noreg? Kor mykje ansvar har du som frivillig? Eig ikkje nordmenn folkeskikk? I panelet er kulturredaktør i BT Jens Kihl, programleiar i NRK Super Sally Kamara og jurist Anine Kierulf. Programleiar er Madeleine Cederstrøm.