Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Amir Horori/Hanan Abdelrahman/Usman Chaudhry

31.03.2022 · 57 min

Skal pigmentet i huden din vere med og bestemme om du får ein jobb, eller ikkje? Og korleis vere lærar for ein fastande elev under Ramadan?