Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Sarah Natasha Melbye/Thor Haavik/Åsta Schnell - del 1

30.06.2022 · 30 min

Er det ok å betale seg forbi køen på flyplass? Og bør eg halde kjeft fordi eg er kvinne? Journalisten, presten og psykologen diskuterer. Ny episode torsdag.