Etikketaten

Har du eit etisk dilemma i din kvardag? Kvar veke kjem tre kloke folk med ulike syn på livet i studio for å gje råd. Send ditt dilemma til etikketaten@nrk.no.

Karen Espelund/Tete Lidbom/Nikolaj Kahn

17.03.2022 · 1 t 2 min

Kvifor kan ikkje kvinnelege utøvarar få skifte utan menn i garderoben? Og kvifor kan ikkje fotballjentene banne slik som gutane gjer?